• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Indemnizații   /  Indemnizaţie paternală

  Indemnizaţie paternală

  Dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, precum şi liber-profesionistului ce practică activitate în domeniul justiţiei, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.

  1.      Condiţiile de stabilire a indemnizaţiei paternale:

  - tatăl copilului nou-născut confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 luni premergătoare datei naşterii copilului;

  - tatălui copilului nou-născut i s-a acordat, la cerere, concediu paternal (pe o perioadă de 14 zile calendaristice) la toate unităţile în care desfăşoară activităţi în primele 12 luni de la data naşterii copilului";

  - tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 12 luni de la data naşterii copilului; 

  - tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat  în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului.

  2.      Condiţiile de stabilire a indemnizaţiei paternale pentru tatăl liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiţiei:

  - tatăl copilului nou-născut confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 luni premergătoare datei naşterii copilului;

  - indemnizaţia paternală se stabileşte de la data naşterii copilului pe o perioadă de 14 zile calendaristice fără condiţia aflării în concediul paternal;

  - tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 12 luni de la data naşterii copilului; 

  - tatăl copilului nou-născut a achitat taxa fixă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilită începînd cu 1 ianuarie 2021, cel puţin o lună în ultimele 3 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului.

  În cazul copiilor gemeni (tripleţi, cvadrupleţi etc.) se acordă o singură indemnizaţie paternală.

   

  Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază sau în mod electronic prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ori al paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (cnas.gov.md)

   

   

  a) buletin de identitate al solicitantului (în original şi în copie);

  b) certificatul de naştere al copilului, înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;

  c) după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat de la toate unitatăţile în care desfăşoară activităţi. 

   

   

   

   

  Depunerea online a cererii de acordare a indemnizaţiei paternale o puteți face aici.

  Termenul de solicitare a indemnizaţiei paternale este de 12 luni de la data naşterii copilului.

  Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale şi actele necesare se examinează în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială,  în cazul cererii electronice - de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional.

  Dacă termenul de depunere a actelor este depăşit, casa teritorială refuză stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la luarea deciziei de refuz, solicitantului i se comunică motivul refuzului.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cuantumul indemnizaţiei paternale constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la toate unităţile în care desfăşoară activităţi în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului, (venit din care au fost calculate şi plătite contribuţii de asigurări sociale), care se determină prin împărţirea venitului asigurat realizat de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, la numărul de luni în care acesta a fost realizat în ultimele 3 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului.

  Venitul asigurat pentru o zi calendaristică se determină prin împărţirea venitului mediu lunar asigurat la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se plăteşte indemnizaţia. 

  Plata indemnizaţiei paternale se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiei paternale se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizațiilor paternale stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă și se achită retroactiv pe un termen ce nu depășește 3 ani premergători lunii adresării, dar nu mai devreme de luna suspendării, în baza cererii depuse de către beneficiar sau reprezentantul desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY