<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> http://www.cnas.md/ 18.03.2019 ro http://www.cnas.md/ Copyright (c) 2019 http://www.cnas.md/Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2019 <![CDATA[Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4842&t=/Mass-media/Noutati/Executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-2-luni-ale-anului-2019/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 2 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 3577,0 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21427,4 ]]> 18.03.2019 14:12 CNAS informează <![CDATA[CNAS informează // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4841&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-informeaza/ Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CNAS) informează că subdiviziunile teritoriale ale CNAS întocmesc răspunsuri şi prezintă informaţia solicitată doar în baza solicitărilor parvenite de la direcţiile fondurilor de pensii din Federaţia Rusă, Ucraina, Azerbaidjan, Uzbekistan şi Belarus. ]]> 15.03.2019 14:48 Raport privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în anul 2018 <![CDATA[Raport privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în anul 2018 // Rapoarte anuale privind transparenta in procesul decizional]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=317&id=4840&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale-privind-transparenta-in-procesul-decizional/Raport-privind-asigurarea-transparentei-in-procesul-decizional-in-cadrul-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-anul-2018/ 14.03.2019 12:14 Lista cadourilor primite şi declarate de angajaţii CNAS în anul 2018 <![CDATA[Lista cadourilor primite şi declarate de angajaţii CNAS în anul 2018 // Prevenirea corupţiei]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=604&id=4839&t=/Despre-CNAS/Prevenirea-coruptiei/Lista-cadourilor-primite-si-declarate-de-angajatii-CNAS-in-anul-2018/ 13.03.2019 12:36 Comunicarea instituţională, un instrument important în realizarea obiectivelor CNAS <![CDATA[Comunicarea instituţională, un instrument important în realizarea obiectivelor CNAS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4838&t=/Mass-media/Noutati/Comunicarea-institutionala-un-instrument-important-in-realizarea-obiectivelor-CNAS/ Astăzi, 12 martie, curent, la Centrul de Instruire CNAS, conducerea Casei Naţionale de Asigurări Sociale a convocat o şedinţă de lucru cu conducătorii subdiviziunilor teritoriale. Întrunirea a fost deschisă de Valentina Buliga, Preşedintele CNAS. " Agenda acestei şedinţe a fost organizată ]]> 12.03.2019 15:31 Stimate Doamne! Conducerea Casei Naţională de Asigurări Sociale vă transmite cele mai sincere felicitări cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii. <![CDATA[Stimate Doamne! Conducerea Casei Naţională de Asigurări Sociale vă transmite cele mai sincere felicitări cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii. // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4837&t=/Mass-media/Noutati/Stimate-Doamne-Conducerea-Casei-Nationala-de-Asigurari-Sociale-va-transmite-cele-mai-sincere-felicitari-cu-prilejul-Zilei-Internationale-a-Femeii/ Conducerea Casei Naţională de Asigurări Sociale vă transmite cele mai sincere felicitări cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii. 8 Martie este ziua în care celebrăm femeia, atât din perspectiva statutului şi rolului în societate, cât şi din cea personală: mamă, ]]> 07.03.2019 11:39 Sedinţă de totalizare a activităţii colectivului Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anul 2018 <![CDATA[Sedinţă de totalizare a activităţii colectivului Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anul 2018 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4836&t=/Mass-media/Noutati/Sedinta-de-totalizare-a-activitatii-colectivului-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-anul-2018/  Casa Naţională de Asigurări Sociale, împreună cu comitetul sindical al angajaţilor, a organizat o adunare de totalizare a activităţii instituţiei pentru anul 2018. Valentina Buliga, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale, a menţionat în discursul său că instituţia responsabilă de gestionarea ]]> 05.03.2019 16:07 Declaraţia de răspundere managerială <![CDATA[Declaraţia de răspundere managerială // Declaraţia de răspundere managerială]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=605&id=4835&t=/Rapoarte/Declaratia-de-raspundere-manageriala/Declaratia-de-raspundere-manageriala/ 01.03.2019 12:17 Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Moldova şi Germania a intrat în vigoare astăzi <![CDATA[Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Moldova şi Germania a intrat în vigoare astăzi // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4834&t=/Mass-media/Noutati/Acordul-in-domeniul-securitatii-sociale-dintre-Moldova-si-Germania-a-intrat-in-vigoare-astazi/ La 1 martie, curent, a intrat în vigoare Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania. Acordul stipulează condiţiile stabilirii pensiei pentru limita de vârstă, de dizabilitate, de urmaş precum şi pensiei şi indemnizaţiei de dizabilitate ]]> 01.03.2019 09:24 Moldova şi Grecia vor semna în curând un acord privind securitatea socială <![CDATA[Moldova şi Grecia vor semna în curând un acord privind securitatea socială // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4833&t=/Mass-media/Noutati/Moldova-si-Grecia-vor-semna-in-curand-un-acord-privind-securitatea-sociala/ În perioada 26-28 februarie, curent, în cadrul vizitei oficiale în Atena a delegaţiei Republicii Moldova, au avut loc negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Elenă. Scopul Acordului este asigurarea unui cadru de ]]> 28.02.2019 13:44 Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS (modificat şi completat prin Ordinul CNAS nr. 25-A din 25.02.2019 <![CDATA[Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS (modificat şi completat prin Ordinul CNAS nr. 25-A din 25.02.2019 // Regulamente]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=459&id=4832&t=/Pentru-platitorii-de-contributii/Regulamente/Regulamentul-privind-efectuarea-corectarilor-contributiilor-de-asigurari-sociale-de-stat-la-BASS-modificat-si-completat-prin-Ordinul-CNAS-nr-25-A-din-25022019/ 26.02.2019 09:29 Punctul de consultaţii al CNAS continuă să fie suprasolicitat <![CDATA[Punctul de consultaţii al CNAS continuă să fie suprasolicitat // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4831&t=/Mass-media/Noutati/Punctul-de-consultatii-al-CNAS-continua-sa-fie-suprasolicitat/ În anul 2018 circa 28,4 mii de persoane au solicitat asistenţă consultativă  în audienţă la Punctul de consultaţii sau la telefonul "liniei fierbinţi" a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS). În raportul specialiştilor se arată că în decursul anului precedent ]]> 26.02.2019 09:14 Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat <![CDATA[Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4830&t=/Mass-media/Noutati/Regulamentul-privind-efectuarea-corectarilor-contributiilor-de-asigurari-sociale-de-stat-la-bugetul-asigurarilor-sociale-de-stat/ Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă că, întru actualizarea Regulamentului privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin ordinul nr. 148-A din 03.06.2014 şi aducerea în concordanţă cu actele ]]> 26.02.2019 09:04 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4829&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă, că prin Legea nr. 302 din 30.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 462-466) au fost operate modificări la Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Prin ]]> 20.02.2019 14:05 Moldova-Grecia: lansarea negocierilor asupra Acordului privind securitatea socială <![CDATA[Moldova-Grecia: lansarea negocierilor asupra Acordului privind securitatea socială // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4828&t=/Mass-media/Noutati/Moldova-Grecia-lansarea-negocierilor-asupra-Acordului-privind-securitatea-sociala/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că în luna februarie stabilirea şi plata pensiilor în baza prevederilor acordurilor de securitate socială au fost efectuate la timp şi în mărime deplină. CNAS achită lunar  în jur de 540 de pensii cetăţenilor ]]> 20.02.2019 11:31 Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial) la situaţia de 01.01.2019 <![CDATA[Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial) la situaţia de 01.01.2019 // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=4827&t=/Statistica/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-si-alocatii-sociale-de-stat-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-aspect-teritorial-la-situatia-de-01012019/ 20.02.2019 08:04 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 februarie 2019 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 februarie 2019 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=4826&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-1-februarie-2019/ 18.02.2019 06:23 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2019 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4825&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-luna-ianuarie-a-anului-2019/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în luna ianuarie a anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 1997,2 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21427,4 ]]> 15.02.2019 13:49 Protejarea drepturilor sociale ale lucrătorilor detaşaţi <![CDATA[Protejarea drepturilor sociale ale lucrătorilor detaşaţi // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4818&t=/Mass-media/Noutati/Protejarea-drepturilor-sociale-ale-lucratorilor-detasati/ Persoana angajată în baza unui contract de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi lucrătorul independent poate fi detaşat pe teritoriul altui stat contractant pentru a efectua o activitate, păstrând statutul de persoană asigurată conform prevederilor legislaţiei naţionale. Pentru a achita ]]> 12.02.2019 12:14 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 // Subprograme BASS]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=4817&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2019/ 08.02.2019 13:53 Moldova-Spania: prima reuniune tehnică la Madrid în domeniul securităţii sociale <![CDATA[Moldova-Spania: prima reuniune tehnică la Madrid în domeniul securităţii sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4816&t=/Mass-media/Noutati/Moldova-Spania-prima-reuniune-tehnica-la-Madrid-in-domeniul-securitatii-sociale/ Cetățenii moldoveni care sunt angajați legal în Spania vor beneficia în timpul apropiat de pensii și alte prestații sociale....]]> 07.02.2019 08:28 Pensiile reexaminate sunt date la plată <![CDATA[Pensiile reexaminate sunt date la plată // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4815&t=/Mass-media/Noutati/Pensiile-reexaminate-sunt-date-la-plata/ Din luna februarie, curent, persoanele, care au ieşit la pensie pentru limită de vârstă până în anul 1999 şi care au realizat un stagiu...]]> 07.02.2019 08:00 La finele expoziţiei "Fabricat în Moldova", Casa Naţională de Asigurări Sociale a fost menţionată cu o diplomă <![CDATA[La finele expoziţiei "Fabricat în Moldova", Casa Naţională de Asigurări Sociale a fost menţionată cu o diplomă // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4814&t=/Mass-media/Noutati/La-finele-expozitiei-Fabricat-in-Moldova-Casa-Nationala-de-Asigurari-Sociale-a-fost-mentionata-cu-o-diploma/ La finele expoziţiei "Fabricat în Moldova", Casa Naţională de Asigurări Sociale a fost menţionată cu o diplomă ]]> 03.02.2019 14:52 CNAS invită la Expoziţia Naţională „Fabricat în Moldova” <![CDATA[CNAS invită la Expoziţia Naţională „Fabricat în Moldova” // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4812&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-invita-la-Expozitia-Nationala-Fabricat-in-Moldova/ În prima zi a expoziţiei la standul CNAS au fost consultate mai bine de 50 de persoane în probleme ce ţin de stabilirea şi calcularea pensiei,...]]> 30.01.2019 15:41 CNAS va participa la Expoziţia Naţională "Fabricat în Moldova" <![CDATA[CNAS va participa la Expoziţia Naţională "Fabricat în Moldova" // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4811&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-va-participa-la-Expozitia-Nationala-Fabricat-in-Moldova/ Casa Naţională de Asigurări Sociale va participa la cea de-a XVIII-a ediţie a  Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova", care are loc în perioada 30 ianuarie - 3 februarie  2019, la CIE „Moldexpo", mun. Chişinău. Participarea la expoziţie este una dintre ]]> 29.01.2019 15:44 CNAS are în lucru 3565 de cereri de reexaminare a pensiilor <![CDATA[CNAS are în lucru 3565 de cereri de reexaminare a pensiilor // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4810&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-are-in-lucru-3565-de-cereri-de-reexaminare-a-pensiilor/ De la începutul lunii ianuarie 2019, Casa Naţională de Asigurări Sociale a recepţionat 3565 de cereri de reexaminare de la persoanele care s-au pensionat până la 01.01.1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare de 15 ani sau ]]> 29.01.2019 15:08 Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru trimestrul IV 2018 <![CDATA[Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru trimestrul IV 2018 // Rapoarte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=650&id=4809&t=/Achizitii-publice/Rapoarte/Raport-cu-privire-la-monitorizarea-contractelor-pentru-trimestrul-IV-2018/ 29.01.2019 08:41 Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru anul 2018 <![CDATA[Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru anul 2018 // Rapoarte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=650&id=4808&t=/Achizitii-publice/Rapoarte/Raport-cu-privire-la-monitorizarea-contractelor-pentru-anul-2018/ 29.01.2019 08:40 Planul anual de acţiuni al Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anul 2019 <![CDATA[Planul anual de acţiuni al Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anul 2019 // Planuri de activitate]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4806&t=/Rapoarte/Planuri-de-activitate/Planul-anual-de-actiuni-al-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-anul-2019/ 25.01.2019 08:47 Moldova-Germania: lucrătorii migranţii vor beneficia de prestaţii sociale <![CDATA[Moldova-Germania: lucrătorii migranţii vor beneficia de prestaţii sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4805&t=/Mass-media/Noutati/Moldova-Germania-lucratorii-migrantii-vor-beneficia-de-prestatii-sociale/ La 1 martie, curent, va intra în vigoare Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania, care a fost ratificat recent de Bundestagul german. Acordul bilateral stipulează condiţiile stabilirii pensiei pentru limita de vârstă, de dizabilitate, ]]> 25.01.2019 07:46