• Prima   /  Plata prestaţiilor   /  Lista prestatorilor de servicii de plată

  Modul de plată

  - Plata prestaţiilor de asigurări sociale şi unor prestaţii sociale de stat se face lunar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar cu care  Casa Naţională de Asigurări Sociale va încheia contract.

  - Prestaţiile se plătesc personal titularului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora. Mandatarului prestaţiile se plătesc numai la prezentarea procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.

  - Beneficiarului de pensii care îşi stabileşte domiciliul în străinătate pensia stabilită se plăteşte anticipat pe 6 luni, începând cu luna următoare celei în care titularul a fost anulată înregistrarea la domiciliu cu emigrarea peste hotare. Pentru aceasta se prezintă cererea, paşaportul cu viza de plecare din ţară şi certificatul de la oficiul teritorial de documentare şi evidenţă a populaţiei privind scoaterea din evidenţă.

  - Plata prestaţiei neprimite de către beneficiar pe o perioadă de 6 luni consecutive se suspendă. 

  - Pensia neplătită la timp beneficiarului decedat se plăteşte inclusiv pentru luna decesului soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

  - Plata pensiei pentru limită de vîrstă şi dizabilitate persoanelor condamnate şi deţinute în instituţii penitenciare se suspendă la locul de trai şi se transferă pe contul curent pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiei penitenciare în care se deţine pensionarul.

  - Sumele prestaţiilor primite necuvenit se restituie la contul CNAS în temeiul deciziilor organului de asigurări sociale, la recuperarea sumelor cu titlu de prestaţii plătite în plus din vina beneficiarului, care constituie titlu executoriu.

   

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next