• Prima   /  Despre CNAS   /  Prezentare generală

  Prezentare generală

  Casa Naţională de Asigurări Sociale este o instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. CNAS a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat nr. 489-XIV din 08.07.1999.

  about.jpgCasa Naţională este condusă de un preşedinte desemnat de Guvernul Republicii Moldova. Activitatea CNAS este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane: reprezentanţi ai Guvernului, Sindicatelor, Patronatului şi Consiliului Republican al Veteranilor.

  CNAS – este organul puterii executive, care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale.

  Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetăţenilor dreptul la protecţie socială în cazurile de bătrâneţe, şomaj, boală, invaliditate, de pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – a pensii, indemnizaţii, compensaţii nominative şi alte prestaţii de asigurări sociale.

  În Casa Naţională de Asigurări Sociale activează 1172 de specialişti (din ei 1050 – functionari publici) care deservesc mai mult de 1 mln. de cetăţeni, beneficiari de plăţi sociale. Din ei numai beneficiari de pensii – 686490 persoane, de indemnizaţii adresate familiilor cu copii – 78238  persoane, de alocaţii sociale de stat – 56062 de persoane (la situaţia de 01.10.2016).

  Din momentul creării CNAS reforma sistemului public de asigurări sociale în Republica Moldova a cunoscut mai multe schimbări, printre care - creşterea pensiilor şi indemnizaţiilor prin intermediul măririi şi indexării lor.

  O parte componentă a reformei de asigurări sociale a fost elaborarea sistemului informaţional al Registrului evidenţei individuale. Scopul implementării evidenţei individuale presupune crearea unor condiţii egale de stabilire a pensiei după rezultatul muncii persoanei asigurate, asigurarea veridicităţii informaţiei privind stagiul de cotizare, care în rezultat determină mărimea pensiei. Aceasta va spori considerabil interesul persoanelor asigurate în ceea ce priveşte plata contribuţiilor de asigurări sociale, simplificarea ordinii şi accelerarea procedurii de stabilire a pensiei. 

  CNAS este membru al Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială (ISSA) şi al Asociaţiei Internaţionale a Fondurilor Sociale şi de Pensii (AIFSP).

  Casa Naţională de Asigurări Sociale desfăşoară o activitate de colaborare internaţională în cadrul acordurilor şi convenţiilor bilaterale.  În prezent avem semnate 16 acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale, dintre care CNAS aplică 14 documente. Aceste acorduri se împart în două categorii: prima categorie suntacordurile bazate pe principiul teritorialităţii, iar cea de-a doua – pe principiul proporţionalităţii. În prima categorie de acorduri se includ acordurile cu: Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, şi Uzbekistan, iar în a doua categorie: România, Portugalia, Bulgaria, Marele Ducat de Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia,  Polonia şi Ungaria, Belgia, Lituania. 

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next