• Descrierea formatului în mod "electronic" şi "clasificatorii"

  Formulare
  Descrierea formatului în mod "electronic" şi "clasificatorii"

  În legătură cu implementarea noului formular a declaraţiei REV5, s-a schimbat şi formatul declaraţiilor electronice prezentate pentru anul 2008. Sistemul informaţional a CNAS susţine posibilitatea de descărcare a declaraţiilor electronice, atât în formatul nou cât şi în formatul vechi. Conform acestor declaraţii electronice, este posibil de a îndeplini în formatul nou pentru anii precedenţi, cât şi în formatul vechi, însă declaraţiile în formă scrisă pe anul 2008, trebuie să corespundă formularului nou.

  Agenţii economici (AE), care nu dispun de sistema informaţională proprie, pentru îndeplinirea declaraţiilor electronice, se pot folosi de programul CNAS "LAM angajatorului", care poate fi primit la CTAS sau CNAS (pe adresa Gh. Tudor, 3). La moment, sunt două programe REVIND (pentru formatele vechi) şi REVSPAS (pentru formatele noi). Este prevăzută posibilitatea, de a transmite datele personale a persoanei asigurate din programul REVIND în programa REVSPAS. Datele din alte sisteme de contabilitate nu se permit a fi descărcate în programa CNAS "LAM angajatorului".

  Pentru AE, care dispun de programe de contabilitate proprii, a fost elaborat un nou document "Instrucţiunea privind structura şi formatul documentelor electronice (declaraţia persoanei asigurate) a evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale" (versiunea 2.03), unde este detaliat descris regulile de import a datelor, structura fişierelor şi enumerarea controalelor.

  Documentul dat a fost aprobat prin ordinal preşedintelui CNAS Nr. 81-А din 11.03.2009. Instrucţiunea a fost elaborată pentru programatorii. Principiul, e acelaşi ca şi la formatele vechi. Însă, sunt unele momente care au fost modificate în formatele noi:

  1. Începând cu anul 2008, este valabilă doar declaraţia REV5, de aceea nu este necesar de a împărţi pachetele în doua tipuri (REV5 şi REV5a).

  2. Fişierele fiind deja 4 (REV5_T, REV5_IP, REV5_NA, REV5_SD), în loc de cele 5 fişiere anterioare. Fiind anulate fişierele privind utilizarea mijloacelor (REV5_MU) şi privind activitatea angajatorului (REV5_SD), însă este adăugat un fişier nou REV5_T. Noile fişiere, în totalitate au păstrat structura celor vechi:

  - Fişierul REV5_T, conţine totalitatea sumelor pe toate pachetele cu declaraţii (declaraţia de totalizare anterioara REV9) şi o parte a datelor vechiului fişier REV5_PL.
  - Fişierul REV5_IP – este o asemănare a fişierului REV5_PL, doar cu un număr mai mic de câmpuri.
  - Fişierul REV5_NA , acum conţine doar datele de identitate a persoanei asigurate.
  - Fişierul REV5_SD, conţine câmpuri adăugătoare (perioada de lucru, codul categoriei, codul funcţiei şi zilele lucrătoare în săptămână).

  3. Sunt schimbate clasificatoarele. În formatul nou sunt folosite 6 clasificatoare. Fiind anulat clasificatorul tarifelor tarif.dbf, s-a schimbat clasificatorul categoriei şi clasificatorul tipurilor de forme. Clasificatoarele în formatul vechi kateg.dbf şi typeform.dbf sunt schimbate după formatul nou k_categ.dbf şi typ_form.dbf. Au avut loc schimbări şi în clasificatorul k_categ.dbf, în declaraţiile electronice şi în formă scrisă, acum se foloseşte noul cod de 3 cifre a categoriei persoanei asigurate, ceea ce nu a fost în formatele vechi (anterior se folosea pentru declaraţiile electronice codul de 13 cifre, iar în formă scrisa, cel de 3 cifre). În acelaşi fişier, în ultima coloană, este indicat codul vechi de 3 cifre corespunzător.

  4. Sunt unele deosebiri, între declaraţiile în format electronic, faţă de declaraţiile în formă scrisă. În forma scrisă, nu este indicat ziua de naştere, însă, în forma electronică, acest element, trebuie sa fie prezent obligatoriu, pentru fiecare persoană, care nu are codul CPAS. În forma scrisă a declaraţiei, este indicat un câmp despre funcţia publică şi data începerii acestei funcţii, însă în formatul electronic, aceste rubrici lipsesc.

  În prezentul document "Instrucţiunea privind structura şi formatul documentelor electronice (declaraţia persoanei asigurate) a evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale" (versiunea 2.03), sunt descrise formatele şi indicate exemple de control.
  Atenţionăm asupra punctului 2.3.3 («Cerinţe suplimentare la formarea pachetul electronic» ) a documentului dat.

  Pentru exportul de pe sait, este propusă următoarea informaţie:
  1. Arhiva - ce conţine descrierea formatelor electronice, inclusiv şi clasificatoarele în formatul DBF şi exemple de control.

  Descrierea conţinutului arhivei.

  Denumirea fişierului
  Descrierea conţinutului
  New_Cerinţe_elec_decl_v2_03_ru.doc
  Descrierea formatelor – pentru operatori
  Raion.dbf, typ_form,dbf, k_categ.dbf, viddoc.dbf, months.dbf, prof,dbf
  Clasificatoare
  REV5_9300157_00001.rar
  Exemplul de pregătire a pachetului (în corespundere cu exemplu din descrierea formatelor)


  2. Noile clasificatoare: «Categoria persoanei asigurate» şi «Tipurile de forme ale evidenţei individuale» în forma xls.
  3. Reînoirea clasificatoarelor categoriilor şi tarifelor pentru formatele vechi. Cu ajutorul cărora, este posibil de a pregăti declaraţiile electronice pe formatele vechi.
  4. Programa pentru verificarea pachetului din declaraţiile electronice. Operatorii CNAS a fost elaborată programa CHECKREV, care permite a controla pachetul pregătit (arhiva), atât pe formatele vechi, cât şi pe cele noi.

  Lista fişierelor cu informaţie necesară pentru formarea pachetelor electronice (versiunea 2.03)
  Data ultimei modificări - 16.03.2009


  Nr
  Descrierea
  Denumirea
  1 Pachetul conţine documentul «instrucţiunea», clasificatoarele şi exemplu de control. rv_el_req_v2_03_ro.rar
  2 Noile clasificatoare: "Categoria persoanei asigurate" şi "Tipul formelor ale evidenţei individuale" Rev5_kl_new_v2_03.rar
  3 Reînoirea clasificatoarelor categoriilor şi tarifelor pentru formatele vechi. Rev5_kl_2008.rar
  4 Programa pentru verificarea pachetului din declaraţiile electronice
  (Data ultimei modificări - 01.04.2009)
  Checkrev.rar

  Lista clasificatoarelor înoite
  privind prezentarea declaraţiilor electronice pe anul 2006 pentru descărcare.

  Nr
  Denumirea fişierului pentru descărcare
  Descriere
  1
  Clasificatorul categoriei persoanei asigurate


  În clasificatorul categoriei, sunt incluse noi categorii a persoanei asigurate.
  Arhiva conţine clasificatorul în formatul dbf şi xls.
  2
  Clasificatorul tarifelor


  Clasificatorul conţine tarifele pe anii 2006 şi 2007
  Arhiva conţine clasificatorul în formatul dbf şi xls.
  3
  Clasificatorul funcţiei


  Clasificatorul este în conformitate cu «Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova».
  Arhiva conţine clasificatorul în formatul dbf şi xls.

  Lista fişiereolor pentru descărcarea, privind
  "prezentarea în forma electronică a declaraţiei persoanei asigurate, în corespundere cu datele registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale"

  data modificării: 22.02.2006

  Nr
  Parte
  Denumirea
  Varianta
  Data
  Descrierea variantei
  1   Pachetul conţine documentul «cerinţe» şi clasificatoare
  rv_el_req_v1_04b.rar
  1.04b 21.02.06 Prezentul pachet conţine pun. 1.1. şi pun. 1.2.
    1,1 Cerinţele prezentării declaraţiilor electronice (Rus.)
  rv_el_req_v1.03b_ru.doc
  1.03b 20.02.06 Este schimbat doar foaia de titlu – indicat fiind data şi numărul documentului aprobat.
    1,2 Clasificatoare
  rev5_kl_2005_v1.04.rar
  1.04 07.02.06 În această variantă sunt tarifele anului 2005
    1,3 Exemplu pachetului
  REV5_ 9100998_00001.rar
  1.04b 21.02.06 exemplu pachetului – corespunde cu exemplul din rubrica «cerinţe» (cât şi cu pachetul întreg (pun. 1).)
  2   Parte a documentelor – forme şi instrucţiuni de completare
  REV_FORMS_060217.rar
  1.03 17.02.06 Prima publicaţie pe sait.
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next