• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Indexarea compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare

  Indexarea compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare

   12.04.2016    2802 Accesări    

  Potrivit Legii nr. 909 din 30.01.1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi Hotărîrii Guvernului nr. 1189 din 22 octombrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei   băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, participanţii  la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, invalizii a căror invaliditate se află în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, precum şi persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, beneficiază de  compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare.

  Mărimea compensaţiei se indexează anual la 1 aprilie, conform hotărîrii de Guvern,  reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul  precedent.

  Prin Hotărîrea Guvernului nr. 293 din 14 martie 2016,  compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare începând cu 1 aprilie curent,  a fost   indexată cu 9,7 % procente. Prin urmare, cuantumul compensaţiei de la 1 aprilie curent  constituie  633,14 lei lunar.

  Compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare  a fost indexată pentru  2 070 de beneficiari.

  În data de 12 aprilie curent odată cu virarea mijloacelor financiare către prestatorii de servicii de plată  au fost  expediate  listele electronice  pentru plata compensaţiei în mărimile indexate.
                                                                             
      Direcţia generală prestaţii sociale

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next