• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Comunicat de presă

  Comunicat de presă

   31.03.2014    14043 Accesări    

  Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern.

  Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr. 170 din 12.03.2014 este stabilit coeficientul indexării pensiilor în anul 2014 de 6,45%, reieşind din creşterea anuală a salariului mediu pe ţară în anul precedent de 8,3% şi creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum de 4,6%.
   
  Deci, începînd cu 1 aprilie 2014 se indexează următoarele categorii de pensii:
  -pensiile pentru limită de vîrstă;
  -pensiile de invaliditate;
  -pensiile de urmaş;
  -pensiile pentru vechime în muncă stabilite unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă; cadrelor din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii                sănătăţii, lucrătorilor vamali;                                                           
  -pensiile funcţionarilor publici, aleşilor locali, procurorilor, deputaţilor, membrilor de Guvern şi unor categorii de angajaţi din domeniul culturii în partea ce se achită de la bugetul asigurărilor sociale de stat, adică 50% din pensia stabilită.
   
  Acelaşi procent de indexare – de 6,45% este prevăzut pentru pensiile de invaliditate şi de urmaş stabilite conform Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma  catastrofei de la Cernobîl.

  Coeficientul de indexare a plăţilor periodice capitalizate stabilite în temeiul Legii nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice constituie de asemenea 6,45%.

  Pentru pensiile militarilor coeficientul de indexare constituie 4,6%, reieşind din creşterea medie anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, normă prevăzută în Legea asigurării cu pensii a militarilor şi persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23.06.1993.
    
  De asemenea, se indexează compensaţia bănească lunară stabilită prin Hotărîrea Guvernului nr.1189 din 22 octombrie 2008 în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare persoanelor participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi la experienţele nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, în mărime de 4,6%, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pe anul precedent.

  Potrivit Hotărîrii Guvernului nr.170 din 12.03.2014 au fost supuse indexării circa 650,8 mii pensii, inclusiv 495,6 mii pensii pentru limită de vîrstă.

  Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă de la 1 aprilie 2014 constituie  1116,75 lei.

  Mărimea minimă a pensiei pentru limită de vîrstă constituie de la 1 aprilie 2014:
  -pentru lucrătorii din economia naţională – 798,33 lei
  -pentru lucrătorii din agricultură –710,72 lei.

  Cheltuielile lunare la plata pensiilor în legătură cu indexarea lor au crescut cu 42,4 mln lei şi constituie 708,2 mln lei lunar.

       Secţia comunicare şi mass-media

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY