• vezi mai mult

 • Prima   /  Evidenţa individuală a contribuţiilor de asigurari sociale   /  Documentele evidenţei individuale  /  Formularele evidenţei individuale şi instrucţiunile de completare

  Formularele evidenţei individuale şi instrucţiunile de completare

   13.02.2010     

  Formularul

  Denumirea

  Formularul

  Instructiune de completare

  1.

  REV1

  Ancheta persoanei asigurate

  Formularul REV1.doc

  Instructiune_REV1_ro.doc

  2.

  REV5

  Declaratia personei asigurate 

  Formularul REV5.doc

  Instructiune_REV5_ro.doc

  3.

  REV2

  Inscriptie-recipisa

  Formularul REV2.doc

  Instructiune_REV2_ro.doc


  ORDIN nr. 288-A din 24.12.2012

  cu privire la aprobarea formularului tipizat REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate” şi a Instrucţiunii de completare al acestuia
  În legătură cu modificarea termenelor de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate REV-5, 
  ORDIN:
  1. Se abrogă formularul REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate pe an” şi Instrucţiunea de completare a formularului tipizat REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate pe an” aprobate prin Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 621-A din 19.12.2007 (publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova  nr. 78-79 (3171-3172) din 18.04.2008).
  2. Se aprobă formularul REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate” (anexa nr. 1) şi Instrucţiunea de completare a formularului tipizat REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate” (anexa nr. 2).
  3. Direcţia generală evidenţa individuală a contribuţiilor va informa specialiştii subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale despre prevederile prezentului ordin şi va asigura plasarea acestuia pe site-ul CNAS.
  4. Subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale vor aduce la cunoştinţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prevederile prezentului ordin.
  5. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dnei Tatiana Popa, vicepreşedinte CNAS. 
   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY